Ĵaŭdo, 4 novembro 2021 : Letero al la Romanoj 14:7-12.

Gefratoj: Neniu el ni vivas por si, kaj neniu mortas por si. Ĉar se ni vivas, ni vivas por la Sinjoro, kaj se ni mortas, ni mortas por la Sinjoro; do, ĉu ni vivas, ĉu ni mortas, ni apartenas al la Sinjoro. Ĉar tial Kristo mortis kaj reviviĝis, por ke li estu Sinjoro kaj de la mortintoj kaj de la vivantoj. Kial do vi juĝas vian fraton? Aŭ vi, kial vi malestimas vian fraton? Ĉar ni ĉiuj staros antaŭ la tribunala seĝo de Dio; ĉar estas skribite: "Kiel Mi vivas, diras la Eternulo, ĉiu genuo fleksiĝos antaŭ Mi, kaj ĉiu lango gloros Dion." Do (tiam) ĉiu el ni donu raporton pri si (al Dio).

Rimarkoj kaj preĝoj