Ĵaŭdo, 4 novembro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 15:1-10.

Ĉiuj impostistoj kaj pekuloj alproksimiĝis, por aŭskulti Jesuon, sed la Fariseoj kaj skribistoj komencis plendi, dirante: "Ĉi tiu akceptas pekulojn kaj manĝas kun ili." Do al ili li alparolis ĉi tiun parabolon. "Kiu el vi, havante cent ŝafon kaj perdante unu el ili, ne forlasus la naŭdek naŭ en la dezerto kaj postkurus la perditan, ĝis li trovos ĝin? Kaj kiam li trovas ĝin, li metas ĝin sur siajn ŝultrojn kun granda granda grandeco. ĝojo kaj, hejmenveninte, li kunvokas siajn amikojn kaj najbarojn kaj diras al ili: 'Ĝoju kun mi, ĉar mi trovis mian perditan ŝafon.' Mi diras al vi, tiel same estos pli da ĝojo en la ĉielo pro unu pekulo, kiu pentas, ol pro naŭdek naŭ justuloj, kiuj ne bezonas penton. Aŭ kiu virino, havanta dek monerojn kaj perdinte unu, ne ekbruligus lampon kaj balaus la domon, zorge serĉante, ĝis ŝi trovos ĝin? Kaj kiam ŝi trovas ĝin, ŝi kunvokas siajn amikojn kaj najbarojn kaj diras al ili: 'Ĝoju kun mi, ĉar mi trovis la moneron, kiun mi perdis.' Tiel same, mi diras al vi, estos ĝojo inter la anĝeloj de Dio pro unu pekulo, kiu pentas.

Rimarkoj kaj preĝoj