Vendredo, 16 aprilo 2021: Agoj de la Apostoloj 5: 34-42.

Fariseo en la sinedrio, nomata Gamaliel, instruisto pri la leĝo, respektata de ĉiuj homoj, stariĝis, ordonis meti la apostolojn por mallonga tempo, kaj diris al ili: "Samideanoj, atentu, kion vi estas farontaj al ĉi tiuj viroj. Antaŭ iom da tempo aperis Theudas, asertanta esti iu grava, kaj ĉirkaŭ kvarcent viroj aliĝis al li, sed li …

Vendredo, 16 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 1-15.

Jesuo iris trans la Galilean Maron. Granda homamaso sekvis lin, ĉar ili vidis la signojn, kiujn li faris ĉe la malsanuloj. Jesuo supreniris sur la monton, kaj tie li sidiĝis kun siaj disĉiploj. La juda festo de Pasko estis proksima. Kiam Jesuo levis la okulojn kaj vidis, ke granda homamaso venas al li, li diris …

Thursdayaŭdo, 15 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 3: 31-36.

Kiu venas de supre, estas ĉefe. Tiu, kiu estas de la tero, estas surtera kaj parolas pri surteraj aferoj. Sed tiu, kiu venas el la ĉielo, estas super ĉio. Li atestas tion, kion li vidis kaj aŭdis, sed neniu akceptas lian ateston. Kiu akceptas sian ateston, tiu atestas, ke Dio estas fidinda. Ĉar tiu, kiun …