Mardo, 8 marto 2022 : Libro de Jesaja 55:10-11.

Tiele diras la Eternulo:Kiel el la ĉielo malleviĝas pluvo kaj neĝo kaj ne revenas tien, antaŭ ol ili akvumis la teron, produktante kaj fruktodonigante ĝin, donante semon al la semanto kaj panon al la manĝanto, ĉu estos mia vorto, kiu eliras el mia buŝo; Ĝi ne revenos al mi malplena, sed faros mian volon, atingante …

Mardo, 8 marto 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 6:7-15.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Preĝante, ne babilu kiel la paganoj, kiuj pensas, ke ili estos aŭdataj pro siaj multaj vortoj. Ne estu kiel ili. Via Patro scias, kion vi bezonas, antaŭ ol vi petas al Li. Jen kiel vi devas preĝi: Nia Patro ĉiela, sanktigita estu Via nomo, venu Via regno, faru Via volo, …

Lundo, 7 marto 2022 : Libro de Levidoj 19:1-2.11-18.

La Eternulo diris al Moseo:Parolu al la tuta komunumo de la Izraelidoj, kaj diru al ili:Estu sanktaj, ĉar sankta estas Mi, la Eternulo, via Dio. Ne ŝtelu. Ne mensogu kaj ne parolu malvere unu al alia. Ne jxuru malvere per mia nomo, malsanktigante tiel la nomon de via Dio. Mi estas la Eternulo. "Ne trompu …