Merkredon, 27 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 4: 1-20.

Alifoje Jesuo komencis instrui apud la maro. Tre granda homamaso kolektiĝis ĉirkaŭ li tiel ke li eniris boaton sur la maron kaj sidiĝis. Kaj la tuta homamaso estis apud la maro surtere. Kaj li multe instruis ilin per paraboloj, kaj dum sia instruado li diris al ili: Aŭskultu ĉi tion! Semisto eliris por semi. Kaj […]

Mardo, 26 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 10: 1-9.

La Sinjoro Jesuo nomumis sepdek du aliajn, kiujn li sendis antaŭ si duope al ĉiu urbo kaj loko, kiun li intencis viziti. Li diris al ili: "La rikolto estas abunda, sed malmultaj laboristoj; do petu la mastron de la rikolto, ke li sendu laboristojn por sia rikolto. Iru vian vojon; jen mi sendas vin kiel […]