Thursdayaŭdo, 23 septembro 2021: Libro de Haggai 1: 1-8.

En la unua tago de la sesa monato en la dua jaro de la reĝo Dario, la vorto de la Eternulo aperis per la profeto agagaj al la regionestro de Judujo, Zerubabel, filo de Ŝealtiel, kaj al la ĉefpastro Josuo, filo de Jehozadak: diras la Eternulo Cebaot: Ĉi tiu popolo diras: "Ne venis nun la …

Thursdayaŭdo, 23 septembro 2021: Psalmoj 149 (148): 1-2.3-4.5-6a.9b.

Kantu al la Eternulo novan kanton en la komunumo de la fideluloj. Ĝoju Izrael per sia kreinto, ĝoju la filoj de Cion pri sia reĝo. Ili laŭdu Lian nomon en la festa danco, ili kantu laŭdon al Li per tamburino kaj harpo. Ĉar la Eternulo amas Sian popolon, Kaj per humileco Li ornamas humilulojn. La …

Thursdayaŭdo, 23 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 9: 7-9.

La tetrarcho Herodo aŭdis pri ĉio, kio okazis, kaj li tre konsterniĝis, ĉar iuj diris: "Johano releviĝis el la mortintoj"; aliaj diris: "Elija aperis"; aliaj ankoraŭ, "Unu el la antikvaj profetoj estiĝis." Sed Herodo diris: "Johanon, mi senkapigis. Kiu do estas ĉi tiu, pri kiu mi aŭdas tiajn aferojn?" Kaj li daŭre provis vidi lin.

Merkredo, 22 septembro 2021: Libro de Ezra 9: 5-9.

En la tempo de la vespera ofero, mi, Ezra, leviĝis en mia mizero, kaj kun mantelo kaj mantelo ŝirita, mi falis sur miajn genuojn, etendante miajn manojn al la Eternulo, mia Dio. Mi diris: "Mia Dio, mi tro hontas kaj konsterniĝas por levi mian vizaĝon al vi, ho mia Dio, ĉar niaj malbonaj faroj amasiĝas …