Sabato, 29 januaro 2022 : 2-a libro de Samuelo 12:1-7a.10-17.

La Eternulo sendis Natanon al David, kaj kiam li venis al li, Natan diris:Juĝu pri mi ĉi tiun aferon! En unu urbo estis du viroj, unu riĉa, la alia malriĉa; la riĉulo havis multege da ŝafoj kaj bovoj. .Sed la kompatindulo havis nenion krom unu ŝafideto, kiun li aĉetis.Li nutris ŝin, kaj ŝi kreskis kun …

Sabato, 29 januaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 4:35-41.

En tiu tago, kiam vesperiĝis, Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Ni transiru al la alia bordo". Forlasinte la homamason, ili prenis lin kun si en la boato, kiel li estis. Kaj aliaj boatoj estis kun li. Venis perforta kriego kaj ondoj krevis super la boato, tiel ke ĝi jam pleniĝis. Jesuo estis en la postaĵo, …

Vendredo, 28 januaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 4,26-34.

Jesuo diris al la homamasoj: "Tiel estas kun la Regno de Dio; estas kvazaŭ homo disĵetus semon sur la teron kaj dormus kaj leviĝus nokte kaj tage kaj la semo burĝonus kaj kreskus, li ne scias. kiel. La tero memvole donas fruktojn, unue la klingon, poste la spikon, poste la plenan grenon en la spiko. …