Sabate, la 24an de julio 2021: Psalmoj 50 (49): 1-2.5-6.14-15.

Dio, la Eternulo, parolis kaj alvokis la teron, de la leviĝo de la suno ĝis ĝia subiro. De Cion, perfekta en beleco, Dio ekbrilas. "Kolektu miajn fidelulojn antaŭ min, tiujn, kiuj faris interligon kun mi per ofero." Tiuj, kiuj faris interligon kun mi per ofero. "Kaj la ĉielo proklamas lian justecon, ĉar Dio mem estas …

Sabato, 24 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 13: 24-30.

Jesuo proponis parabolon al la homamasoj. "La regno de la ĉielo povas esti komparata al viro, kiu semis bonan semon sur sia kampo. Dum ĉiuj dormis, lia malamiko venis kaj semis fiherbojn tra la tritiko, kaj poste foriris. Kiam la rikolto kreskis kaj donis frukton, la fiherboj aperis Ankaŭ la sklavoj de la dommastro venis …