Thursdayaŭdo, 21 oktobro 2021: Psalmoj 1: 1-2.3.4.6.

Benita la homo, kiu ne sekvas la konsilon de malvirtulo, Nek iras laŭ la vojo de pekuloj, nek sidas en la anaro de insultemulo, sed plaĉas al la leĝo de la Eternulo kaj meditas pri sia leĝo tage kaj nokte. Li similas al arbo plantita proksime de flua akvo, kiu donas siajn fruktojn ĝustatempe, kaj …

Thursdayaŭdo, 21 oktobro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 12: 49-53.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: “Mi venis, por ekbruligi la teron, kaj kiel mi dezirus, ke ĝi jam flamu! Estas bapto, per kiu mi devas esti baptita, kaj kiel granda estas mia angoro, ĝis ĝi plenumiĝos! Ĉu vi pensas, ke mi venis por starigi pacon sur la tero? Ne, mi diras al vi, sed prefere …

Merkredo, 20 oktobro 2021: Letero al la Romanoj 6: 12-18.

Fratoj kaj fratinoj: Peko ne devas regi super viaj mortaj korpoj, por ke vi obeu iliajn dezirojn. Kaj ne prezentu la partojn de viaj korpoj al peko kiel armilojn por malvirteco, sed prezentu vin al Dio kiel levitaj el la mortintoj al la vivo kaj la partoj de viaj korpoj al Dio kiel armiloj por …

Merkredo, 20 oktobro 2021: Psalmoj 124 (123): 1-3.4-6.7-8.

Se la Eternulo ne estus kun ni, diru Izrael, ĉu la Eternulo ne estus kun ni? Kiam homoj leviĝis kontraŭ nin, tiam ili englutus nin vivajn, Kiam ekflamis ilia kolero kontraŭ ni. Tiam la akvoj superfortus nin; La torento estus superŝutinta nin; super ni tiam estus balainta la furiozajn akvojn. Benata estu la Eternulo, kiu …