Lundo, 25 oktobro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 13:10-17.

Jesuo instruis en sinagogo en la sabato. Kaj estis tie virino, kiu dum dek ok jaroj estis kripla de spirito; ŝi estis klinita, tute nekapabla stari rekte. Kiam Jesuo vidis ŝin, li vokis al ŝi kaj diris: "Virino, vi estas liberigita de via malforteco." Li metis la manojn sur ŝin, kaj ŝi tuj stariĝis rekte …

Dimanĉo, 24 oktobro 2021 : Psalmoj 126 (125):1-2ab.2cd-3.4-5.6.

Kiam la Eternulo revenigis la kaptitojn de Cion, ni estis kiel homoj, kiuj sonĝas. Ni estis kiel viroj sonĝantaj. Tiam nia buŝo pleniĝis de ridado, Kaj nia lango de ĝojo. Kaj ili diris inter la nacioj: Grandaj aferoj faris por ili la Eternulo. Tiam nia buŝo pleniĝis de ridado, Kaj nia lango de ĝojo. Kaj …

Dimanĉo, 24 oktobro 2021 : Letero al la Hebreoj 5:1-6.

Fratoj kaj fratinoj: Ĉiu ĉefpastro estas prenita el inter homoj kaj farita ilia reprezentanto antaŭ Dio, por oferi donacojn kaj oferojn pro pekoj. Li kapablas pacience trakti malklerulojn kaj erarojn, ĉar li mem estas premata de malforteco kaj tial, tial, devas fari pekoferojn por si same kiel por la homoj. Neniu prenas sur si tiun …

Dimanĉo, 24 oktobro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 10:46-52.

Dum Jesuo foriris de Jeriĥo kun siaj disĉiploj kaj granda homamaso, Bartimeo, blindulo, filo de Timeo, sidis apud la vojo almozpetante. Aŭdinte, ke estas Jesuo la Nazaretano, li ekkriis kaj diris: "Jesuo, filo de David, kompatu min." Kaj multaj admonis lin, dirante, ke li silentu. Sed li des pli vokis:Filo de David, kompatu min. Jesuo …