Vendredo, 23 julio 2021: Psalmoj 19 (18): 8.9.10.11.

La instruo de la Eternulo estas perfekta, refresxigante la animon; La ordono de la Eternulo estas fidinda, Li donas saĝon al la simpluloj. La ordonoj de la Eternulo estas justaj, gajigas la koron; La ordono de la Eternulo estas klara, lumigante la okulojn. La timo antaŭ la Eternulo estas pura, ĝi restas eterne; La ordonoj …

Vendredo, 23 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 13: 18-23.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Aŭskultu do la parabolon de la semanto. La semo semita sur la vojo estas tiu, kiu aŭdas la vorton de la regno sen kompreni ĝin, kaj la malbonulo venas kaj forŝtelas tion, kio estis semita en lia koro. La semo semita sur roka tero estas tiu, kiu aŭdas la vorton …

Thursdayaŭdo, 22 julio 2021: Psalmoj 63 (62): 2.3-4.5-6.8-9.

Ho Dio, Vi estas mia Dio, kiun mi serĉas; por vi mia karno pinas kaj mia animo soifas kiel la tero, elsekigita, senviva kaj sen akvo. Tiel mi rigardis al vi en la sanktejo, por vidi vian potencon kaj vian gloron, tiel mi rigardis vin en la sanktejo, por vidi vian potencon kaj vian gloron, …