Thursdayaŭdo, 13 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 1: 1-11.

En la unua libro, Teofilo, mi pritraktis ĉion, kion Jesuo faris kaj instruis, ĝis la tago, kiam li estis prenita, doninte instruojn per la Sankta Spirito al la apostoloj, kiujn li elektis. Li prezentis sin viva al ili per multaj pruvoj post kiam li suferis, aperante al ili dum kvardek tagoj kaj parolante pri la …

Thursdayaŭdo, 13 majo 2021: Psalmoj 47 (46): 2-3.6-7.8-9.

Ĉiuj popoloj, aplaŭdu; kriu al Dio kun ĝojkrioj. Ĉar la Eternulo, la Plejaltulo, la timinda, estas la granda reĝo super la tuta tero. Dio surgrimpas sian tronon meze de ĝojkrioj; la Eternulo, meze de trumpetado. Kantu laŭdon al Dio, kantu laŭdon; kantu laŭdon al nia reĝo, kantu laŭdon. Ĉar reĝo de la tuta tero estas …

Merkredo, 12 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 17: 15.22-34.18: 1.

Post kiam la eskortoj de Paŭlo kondukis lin al Ateno, ili venis kun instrukcioj por Silas kaj Timoteo akompani lin kiel eble plej baldaŭ. Tiam Paŭlo stariĝis ĉe la Areopago kaj diris: "Atenanoj, mi vidas, ke vi ĉiuflanke estas tre religiema. Ĉar dum mi ĉirkaŭpaŝis zorge rigardante viajn sanktejojn, mi eĉ malkovris altaron surskribitan: Al …

Merkredon, 12 majo 2021: Psalmoj 148 (147): 1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd.

Gloru la Eternulon el la ĉielo; laŭdu lin sur la altaĵoj; laŭdu lin, ĉiuj liaj anĝeloj; laŭdu lin, ĉiuj liaj gastigantoj. La reĝoj de la tero kaj ĉiuj popoloj, ankaŭ junuloj, kaj junulinoj, maljunuloj kaj knaboj. junuloj ankaŭ, kaj junulinoj, maljunuloj kaj knaboj. la princoj kaj ĉiuj juĝistoj de la tero, ankaŭ junuloj, kaj junulinoj, …