Sabato, 24 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 45-51.

Filipo trovis Natanael kaj diris al li: Ni trovis tiun, pri kiu Moseo skribis en la leĝo, kaj ankaŭ la profetojn, Jesuon, filon de Jozef, el Nazaret. Sed Natanael diris al li: "Ĉu io bona povas esti el Nazaret?" Filipo diris al li: "Venu kaj vidu." Jesuo vidis Natanaelon veni al li kaj diris pri […]