Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Letero al la Hebreoj 12: 5-7.11-13.

Fratoj kaj fratinoj, Vi forgesis la admonon, adresitan al vi kiel infanoj: "Filo mia, ne fordonu la disciplinon de la Sinjoro kaj ne perdu koron, kiam li estas riproĉita de li; por kiu la Sinjoro amas, li disciplinas; li skurĝas ĉiun filon, kiun li rekonas. . " Eltenu viajn provojn kiel "disciplinon"; Dio traktas vin …

Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 13: 22-30.

Jesuo trairis urbojn kaj vilaĝojn, instruante irante kaj irante sian vojon al Jerusalem. Iu demandis lin, "Sinjoro, ĉu nur malmultaj homoj estos savitaj?" Li respondis al ili: Klopodu eniri tra la mallarĝa pordego, ĉar multaj, mi diras al vi, provos eniri, sed ne estos sufiĉe forta. Post kiam la mastro de la domo estiĝis kaj …

Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Libro de Jesaja 66: 18-21.

Tiele diras la Eternulo: Mi konas iliajn farojn kaj iliajn pensojn, kaj mi venas, por kolekti popolojn de ĉiuj lingvoj; ili venos kaj vidos mian gloron. Mi starigos signon inter ili; de ili mi sendos forkurintojn al la nacioj: al Tarŝiŝ, Put kaj Lud, Moŝe,, Tubal kaj Javan, al la malproksimaj marbordoj, kiuj neniam aŭdis …