Lundon, 26 Aŭgusto 2019: Unua Letero al Tesalonikanoj 1: 1-5.8b-10.

Paŭlo, Silvano kaj Timoteo al la preĝejo de la Tesalonikanoj en Dio, la Patro kaj la Sinjoro Jesuo Kristo: graco al vi kaj paco. Ni dankas Dion ĉiam por vi ĉiuj, rememorante vin per niaj preĝoj, senĉese alvokante vian memoron pri fido kaj laboro de amo kaj persistemo esperante al nia Sinjoro Jesuo Kristo, antaŭ …

Lundon, 26 Aŭgusto 2019: Psalmoj 149 (148): 1b-2.3-4.5-6a.9b.

Kantu al la Eternulo novan kanton de laŭdo en la asembleo de fideluloj. Izrael gxoju pri sia kreinto, gxoju la filoj de Cion pro sia regxo. Ili laŭdu Lian nomon en la gaja danco, ili kantu al Li gloron per tamburo kaj harpo. Ĉar la Eternulo amas Sian popolon, Li ornamas la humilulojn per venko. …

Lundon, 26 Aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 23: 13-22.

Jesuo diris al la homamasoj kaj al siaj disĉiploj: "Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, vi hipokrituloj. Vi ŝlosas la regnon de la ĉielo antaŭ homoj. Vi ne eniras, nek permesas eniron al tiuj, kiuj celas eniri." …) Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, vi hipokrituloj. Vi trapasas maron kaj landon, por fari unu konvertiĝon, …

Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Libro de Jesaja 66: 18-21.

Tiele diras la Eternulo: Mi konas iliajn farojn kaj iliajn pensojn, kaj mi venas, por kolekti popolojn de ĉiuj lingvoj; ili venos kaj vidos mian gloron. Mi starigos signon inter ili; de ili mi sendos forkurintojn al la nacioj: al Tarŝiŝ, Put kaj Lud, Moŝe,, Tubal kaj Javan, al la malproksimaj marbordoj, kiuj neniam aŭdis …