Sabato, 28 de septembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 9: 43b-45.

Dum ili ĉiuj miris pri lia faro, Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Atentu tion, kion mi diras al vi. La Filo de homo devas esti transdonita al homoj." Sed ili ne komprenis ĉi tiun diron; ĝia signifo estis kaŝita de ili, por ke ili ne komprenu ĝin, kaj ili timis demandi lin pri ĉi tiu …

Vendredo, 27 septembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 9: 18-22.

Iam, kiam Jesuo preĝis en soleco, kaj la disĉiploj estis kun li, li demandis ilin, "Kiu diras la homamasoj, ke mi estas?" Ili respondis: "Johano, la Baptisto; aliaj, Elija; ankoraŭ aliaj," Unu el la antikvaj profetoj estiĝis. "" Tiam li diris al ili, "Sed kiu vi diras, ke mi estas?" Petro diris responde: "La mesio …

Vendredo, 27 septembro 2019: Libro de Haggai 1: 15b.2: 1-9.

En la dua jaro de la reĝo Dario, en la dudek unua tago de la sepa monato, aperis la vorto de la Eternulo per la profeto Aga: Rakontu tion al la reganto de Judujo, Zerubabel, filo de Ŝeliel, kaj al la ĉefpastro Josuo. , filo de Jehozadak, kaj de la restinta popolo: Kiu restas inter …

Vendredo, 27 septembro 2019: Psalmoj 43 (42): 1.2.3.4.

Faru al mi justecon, ho Dio, kaj batalu mian batalon kontraŭ kredema popolo; de la trompa kaj senpova homo savu min. Ĉar Vi, ho Dio, estas mia forto. Kial vi tenas min tiel malproksime? Kial mi devas plori, kun la malamiko min subpremanta? Sendu vian lumon kaj vian fidelecon; Ili kondukos min kaj venigos min …