Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Libro de Jesaja 66: 18-21.

Tiele diras la Eternulo: Mi konas iliajn farojn kaj iliajn pensojn, kaj mi venas, por kolekti popolojn de ĉiuj lingvoj; ili venos kaj vidos mian gloron. Mi starigos signon inter ili; de ili mi sendos forkurintojn al la nacioj: al Tarŝiŝ, Put kaj Lud, Moŝe,, Tubal kaj Javan, al la malproksimaj marbordoj, kiuj neniam aŭdis …

Sabato, 24 aŭgusto 2019: Libro de Revelacio 21: 9b-14.

Kaj la anĝelo parolis al mi, dirante: Venu ĉi tien. Mi montros al vi la novedzinon, la edzinon de la Ŝafido. ”Li prenis min spirite al granda monto kaj montris al mi la sanktan urbon Jerusalemo malsupreniranta el la ĉielo de Dio. Ĝi brilis per la splendo de Dio. Ĝia brileco estis tia, kiel valora …

Sabato, 24 aŭgusto 2019: Psalmoj 145 (144): 10-11.12-13ab.17-18.

Ĉiuj Viaj faroj danku Vin, ho Eternulo, kaj Viaj fideluloj benu vin. Kaj viaj fideluloj benu vin. Ili parolu pri la gloro de via Regno kaj parolu pri via potenco. Sciigante al homoj vian potencon kaj la gloran splendon de via Regno. La Eternulo estas fidela en ĉiuj Siaj vortoj kaj sankta en ĉiuj Siaj …