Sabato, 28 septembro 2019: Libro de Zeechaarja 2: 5-9.14-15a.

Mi, Zeechaarja, levis la okulojn kaj rigardis: estis viro kun mezura linio en la mano. "Kien vi iras?" Mi demandis. "Por mezuri Jerusalemon," li respondis; "vidi kiom granda estas ĝia larĝo kaj kiom granda ĝia longo." Kaj la anĝelo, kiu parolis kun mi, progresis, kaj alia anĝelo eliris al li renkonte, kaj diris al li: …

Sabato, 28 septembro 2019: Libro de Jeremia 31: 10.11-12ab.13.

Aŭskultu la vorton de la Eternulo, ho nacioj, Proklamu ĝin sur malproksimaj insuloj kaj diru: Kiu disigis Izraelon, li nun kunvenigas ilin, Li gardas ilin kiel paŝtisto sian gregon. La Eternulo elacxetos Jakobon, kaj Li savos lin el la manoj de sia konkerinto. La Eternulo elacxetos Jakobon, Li savos lin el la manoj de sia …

Vendredo, 27 septembro 2019: Libro de Haggai 1: 15b.2: 1-9.

En la dua jaro de la reĝo Dario, en la dudek unua tago de la sepa monato, aperis la vorto de la Eternulo per la profeto Aga: Rakontu tion al la reganto de Judujo, Zerubabel, filo de Ŝeliel, kaj al la ĉefpastro Josuo. , filo de Jehozadak, kaj de la restinta popolo: Kiu restas inter …

Vendredo, 27 septembro 2019: Psalmoj 43 (42): 1.2.3.4.

Faru al mi justecon, ho Dio, kaj batalu mian batalon kontraŭ kredema popolo; de la trompa kaj senpova homo savu min. Ĉar Vi, ho Dio, estas mia forto. Kial vi tenas min tiel malproksime? Kial mi devas plori, kun la malamiko min subpremanta? Sendu vian lumon kaj vian fidelecon; Ili kondukos min kaj venigos min …