Dimanĉe, 18 aŭgusto 2019: Libro de Jeremia 38: 4-6.8-10.

En tiuj tagoj, la princoj diris al la reĝo: Jeremia devis esti mortigita; li demoralizas la soldatojn, kiuj restas en ĉi tiu urbo, kaj la tutan homon, parolante al ili tiajn aferojn; li ne interesiĝas pri la bonstato de nia popolo, sed pri ilia ruino. "Reĝo Cidkija respondis:" Li estas en via potenco "; ĉar …

Dimanĉe, 18 aŭgusto 2019: Psalmoj 40 (39): 2.3.4.18.

Mi atendis, atendis la Eternulon, kaj Li kliniĝis al mi kaj aŭdis mian krion. La Eternulo aŭdis mian krion. Li eltiris min el la kavo de detruo, el la koto de la marĉo; li starigis miajn piedojn sur krajono; li firmigis miajn paŝojn. Kaj li enmetis novan kanton en mian buŝon, himnon al nia Dio. …

Dimanĉe, 18 aŭgusto 2019: Letero al la Hebreoj 12: 1-4.

Fratoj kaj fratinoj: ĉar ni estas ĉirkaŭitaj de tiel granda nubo de atestantoj, ni liberigu nin de ĉiu ŝarĝo kaj peko, kiuj alkroĉas nin kaj persistu en la kurado de la kuro, kiu estas antaŭ ni, dum ni gardas niajn okulojn fiksitaj je Jesuo, la estro kaj perfektiganto de fido. Pro la ĝojo, kiu kuŝis …

Dimanĉe, 18 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 12: 49-53.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: “Mi venis por ekbruligi la teron, kaj mi deziras, ke ĝi jam ekbruliĝis!” Ekzistas bapto, per kiu mi devas esti baptata, kaj kiom granda estas mia angoro ĝis plenumiĝo! Ĉu vi pensas, ke mi venis por establi pacon sur la tero? Ne, mi diras al vi, sed prefere divido. De …