Lundo, 1 novembro 2021 : Libro de Revelacio 7:2-4.9-14.

Mi, Johano, vidis alian anĝelon supreniri el la Oriento, tenante la sigelon de la vivanta Dio. Li kriis per laŭta voĉo al la kvar anĝeloj, al kiuj ricevis potencon difekti la teron kaj la maron: "Ne difektu la teron aŭ la maron aŭ la arbojn, ĝis ni metos la sigelon sur la frunton de la servantoj de nia Dio. " Mi aŭdis la nombron de tiuj, kiuj estis markitaj per la sigelo, cent kvardek kvar mil markitaj el ĉiu tribo de la Izraelidoj: Post tio mi havis vizion de granda amaso, kiun neniu povis kalkuli, el ĉiu nacio; raso, homoj kaj lango. Ili staris antaŭ la trono kaj antaŭ la Ŝafido, portante blankajn robojn kaj tenante palmbranĉojn en siaj manoj. Ili kriis per laŭta voĉo: "Savo venas de nia Dio, kiu sidas sur la trono, kaj de la Ŝafido." Ĉiuj anĝeloj staris ĉirkaŭ la trono kaj ĉirkaŭ la pliaĝuloj kaj la kvar kreitaĵoj. Ili kliniĝis antaŭ la trono, adoris Dion kaj ekkriis: "Amen. Beno kaj gloro, saĝeco kaj danko, honoro, potenco, kaj potenco al nia Dio por ĉiam kaj eterne. Amen." Tiam ekparolis unu el la pliaĝuloj kaj diris al mi: Kiuj estas tiuj, kiuj portas blankajn robon, kaj de kie ili venis? Mi diris al li: "Mia sinjoro, vi estas tiu, kiu scias." Li diris al mi: "Ĉi tiuj estas tiuj, kiuj travivis la tempon de granda mizero; ili lavis siajn vestojn kaj blankigis ilin en la sango de la Ŝafido."

Rimarkoj kaj preĝoj