Lundo, 12 julio 2021: Eliro-Libro 1: 8-14.22.

Nova reĝo, kiu nenion sciis pri Jozefo, ekregis en Egiptujo. Li diris al siaj regatoj: "Rigardu, kiom multaj kaj potencaj kreskas la Izraelidoj, pli ol ni mem! Venu, ni traktu sagace ilin por ĉesigi ilian kreskadon; alie, en tempo de milito, ili ankaŭ povas aliĝi al niaj malamikoj batalu kontraŭ ni, kaj do forlasu nian landon. " Sekve, taskestroj estis starigitaj super la Izraelidoj por subpremi ilin per deviga laboro. Tiel ili devis konstrui por Faraono la provizajn urbojn Pitom kaj Raamse. Tamen ju pli ili estis subpremitaj, des pli ili multiĝis kaj disvastiĝis. La egiptoj do timis la Izraelidojn kaj reduktis ilin al kruela sklaveco, maldolĉigante por ili la vivon per malfacila laboro en mortero kaj briko kaj ĉiaj kampaj laboroj – la tuta kruela sorto de sklavoj. Faraono tiam ordonis al ĉiuj siaj regatoj: "Thretu en la riveron ĉiun knabon naskita de la Hebreoj, sed vi lasu vivi ĉiujn knabinojn."

Rimarkoj kaj preĝoj