Lundo, 12 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 10: 34-42.11: 1.

Jesuo diris al siaj apostoloj: “Ne pensu, ke mi venis, por alporti pacon sur la teron. Mi venis, por alporti ne pacon, sed glavon. Ĉar mi venis, por starigi viron kontraŭ lian patron, filinon kontraŭ ŝian patrinon, kaj bofilinon kontraŭ ŝian bopatrinon; kaj ies malamikoj estos liaj domanoj. Kiu amas patron aŭ patrinon pli ol min, tiu ne indas min, kaj kiu amas filon aŭ filinon pli ol min, tiu ne indas min; kaj kiu ne prenas sian krucon kaj sekvas post mi, tiu ne estas inda je mi. Kiu trovos sian vivon, tiu ĝin perdos, kaj kiu perdos sian vivon pro mi, tiu trovos ĝin. Kiu vin akceptas, tiu akceptas min, kaj kiu min akceptas, tiu akceptas tiun, kiu min sendis. Kiu ricevos profeton pro tio, ke li estas profeto, tiu ricevos rekompencon de profeto; kaj kiu ricevos justulon pro tio, ke li estas justa, tiu ricevos rekompencon de justulo. Kaj kiu donos nur tason da malvarma akvo al unu el ĉi tiuj malgranduloj por trinki, ĉar li estas disĉiplo – vere, mi diras al vi, li certe ne perdos sian rekompencon. "Kiam Jesuo finis doni ĉi tiujn ordonojn al siaj dek du disĉiploj. , li foriris de tiu loko por instrui kaj prediki en iliaj urboj.

Rimarkoj kaj preĝoj