Lundo, 13 septembro 2021: Unua Letero al Timoteo 2: 1-8.

Amataj: Antaŭ ĉio, mi petas, ke petoj, preĝoj, petoj kaj dankoferoj estu ofertitaj por ĉiuj, por reĝoj kaj por ĉiuj aŭtoritataj, por ke ni konduku trankvilan kaj trankvilan vivon en ĉia sindonemo kaj digno. Ĉi tio estas bona kaj plaĉa al Dio, nia savanto, kiu volas ĉiujn saviĝi kaj ekkoni la veron. Ĉar estas unu Dio. Ekzistas ankaŭ unu peranto inter Dio kaj la homa raso, Kristo Jesuo, mem homo, kiu donis sin kiel elaĉeton por ĉiuj. Ĉi tio estis la atesto en la ĝusta tempo. Por tio mi estis nomumita predikisto kaj apostolo (mi parolas la veron, mi ne mensogas), instruisto de la nacianoj en fido kaj vero. Mi deziras do, ke en ĉiuj lokoj la viroj preĝu, levante sanktajn manojn, sen kolero aŭ disputo.

Rimarkoj kaj preĝoj