Lundo, 15 novembro 2021 : 2-a libro de Makabeoj 1:10-15.41-43.54-57.62-64.

[El la posteuloj de la oficiroj de Aleksandro] ekestis peka branĉo, Antioĥo Epifanes, filo de reĝo Antioĥo, iam ostaĝo en Romo. Li farigxis regxo en la jaro cent tridek sep de la regno de la Grekoj. En tiuj tagoj aperis en Izrael viroj, kiuj malobeis la leĝon, kaj ili delogis multajn homojn, dirante: Ni iru kaj faru aliancon kun la nacianoj ĉirkaŭ ni; de kiam ni apartiĝis de ili, multaj malbonoj trafis nin. ." La propono estis agrabla; iuj el la popolo tuj iris al la reĝo, kaj li rajtigis ilin enkonduki la vivmanieron de la nacianoj. Tiam ili konstruis gimnazion en Jerusalemo laux la nacia kutimo. Ili kovris la markon de sia cirkumcido kaj forlasis la sanktan interligon; ili alianciĝis kun la nacianoj kaj vendis sin al malbonago. Tiam la reĝo skribis al sia tuta regno, ke ĉiuj estu unu popolo, ĉiu forlasante siajn apartajn kutimojn. Ĉiuj nacianoj konformiĝis al la ordono de la reĝo, kaj multaj Izraelidoj estis favoraj al lia religio; ili oferadis al idoloj kaj malsanktigis la sabaton. En la dek-kvina tago de la monato Kislev, en la jaro cent kvardek kvin, la reĝo starigis la teruran abomenindaĵon sur la altaro de holokaŭsto, kaj en la ĉirkaŭaj urboj de Judujo oni konstruis paganajn altarojn. Ili ankaŭ incensadis ĉe la pordoj de domoj kaj sur la stratoj. Ĉiujn skribrulaĵojn de la leĝo, kiujn ili trovis, ili disŝiris kaj forbruligis. Kiu estis trovita kun skribrulaĵo de la interligo, kaj kiu observis la leĝon, tiu estis kondamnita al morto per reĝa dekreto. Sed multaj en Izrael estis deciditaj kaj deciditaj en sia koro ne manĝi ion malpuran; ili preferis morti prefere ol malpuriĝi per malpura manĝaĵo aŭ malsanktigi la sanktan interligon; kaj ili ja mortis. Terura aflikto estis sur Izrael.

Rimarkoj kaj preĝoj