Lundo, 15 novembro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 18:35-43.

Kiam Jesuo alproksimiĝis al Jeriĥo, blindulo sidis apud la vojo, petante, kaj aŭdinte homamason preterpasi, li demandis, kio okazas. Ili diris al li: "Jesuo la Nazaretano pasas." Li kriis: "Jesuo, Filo de David, kompatu min!" La homoj, kiuj iris antauxe, admonis lin, dirante, ke li silentu, sed li des pli vokis:Filo de David, kompatu min! Tiam Jesuo haltis kaj ordonis, ke oni alkonduku lin al li; kaj kiam li alproksimigxis, Jesuo demandis lin:Kion vi volas, ke mi faru por vi? Li respondis: "Sinjoro, bonvolu lasi min vidi." Jesuo diris al li: "Havu vidon; via fido vin savis." Li tuj ricevis vidpovon kaj sekvis lin, donante gloron al Dio. Kiam ili vidis tion, la tuta popolo laŭdis Dion.

Rimarkoj kaj preĝoj