Lundo, 16 aŭgusto 2021: Juĝisto 2: 11-19.

Kaj la Izraelidoj ofendis la Eternulon servante al la Baaloj. Forlasinte la Eternulon, la Dion de iliaj patroj, kiu elkondukis ilin el la lando Egipta, ili sekvis la aliajn diojn de la diversaj nacioj ĉirkaŭ ili, kaj per sia adoro al ĉi tiuj dioj incitis la Eternulon. Ĉar ili tiel forlasis lin kaj servis al Baal kaj al la Aŝtarot, ekflamis la kolero de la Eternulo kontraŭ Izrael, kaj Li transdonis ilin al rabistoj, kiuj prirabis ilin. Li permesis al ili fali en la potencon de iliaj malamikoj ĉirkaŭ kiuj ili jam ne povis elteni. Ĉion, kion ili entreprenis, la Eternulo fariĝis por ili malfeliĉo, kiel Li diris, ke Li ĵuris, ke Li faros, ĝis ili estos en granda mizero. Eĉ kiam la Eternulo starigis juĝistojn, por savi ilin de la potenco de iliaj rabistoj, ili ne aŭskultis siajn juĝistojn, sed forlasis sin por adori aliajn diojn. Ili rapide deflankiĝis de la maniero, kiun agis iliaj patroj, kaj ne sekvis sian ekzemplon de obeo al la ordonoj de la Eternulo. Ĉiufoje, kiam la Eternulo starigis juĝistojn por ili, Li estis kun la juĝisto kaj savis ilin de la potenco de iliaj malamikoj dum la tuta vivo de la juĝisto; tiel la Eternulo kompatis iliajn afliktajn kriojn sub iliaj premantoj. Sed kiam la juĝisto mortus, ili refalis kaj agus pli malbone ol siaj patroj, sekvante aliajn diojn en servo kaj kultado, rezignante pri neniu el iliaj malbonaj praktikoj aŭ obstina konduto.

Rimarkoj kaj preĝoj