Lundo, 16 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 19: 16-22.

Junulo alproksimiĝis al Jesuo kaj diris: "Majstro, kian utilon mi devas fari por gajni eternan vivon?" Li respondis al li: "Kial vi demandas min pri la bono? Estas nur unu, kiu estas bona. Se vi volas eniri en la vivon, observu la ordonojn." Li demandis lin, "Kiuj?" Kaj Jesuo respondis: "Ne mortigu; ne adultu; ne ŝtelu; ne parolu malveran ateston; honoru vian patron kaj vian patrinon; kaj" amu vian proksimulon kiel vin mem. " junulo diris al li: "Ĉion ĉi mi observis. Kion ankoraŭ mankas al mi?" Jesuo diris al li: "Se vi volas esti perfekta, iru, vendu tion, kion vi havas, kaj donu al malriĉuloj, kaj vi havos trezoron en la ĉielo. Do venu, sekvu min." Kiam la junulo aŭdis ĉi tiun deklaron, li foriris malĝoja, ĉar li havis multajn posedaĵojn.

Rimarkoj kaj preĝoj