Lundo, 19 aprilo 2021: Agoj de la Apostoloj 6: 8-15.

Stefano, plena de graco kaj potenco, faris grandajn mirindaĵojn kaj signojn inter la homoj. Iuj membroj de la tiel nomata Sinagogo de Liberuloj, Kirenanoj kaj Aleksandrianoj, kaj homoj el Kilikio kaj Azio, venis kaj diskutis kun Stefano, sed ili ne povis elteni la saĝon kaj la spiriton, kun kiuj li parolis. Tiam ili instigis iujn homojn diri: "Ni aŭdis lin paroli blasfemajn vortojn kontraŭ Moseo kaj Dio." Ili incitis la homojn, la pliaĝulojn kaj la skribistojn, alparolis lin, kaptis lin kaj kondukis lin antaŭ la sinedrion. Ili prezentis falsajn atestantojn, kiuj atestis: "Ĉi tiu viro ne ĉesas diri aferojn kontraŭ (ĉi tiu) sankta loko kaj la leĝo. Ĉar ni aŭdis lin aserti, ke ĉi tiu Jesuo, la Nazaretano, detruos ĉi tiun lokon kaj ŝanĝos la kutimojn, kiujn Moseo donis al ni. " Ĉiuj, kiuj sidis en la sinedrio, atente rigardis lin kaj vidis, ke lia vizaĝo similas al vizaĝo de anĝelo.

Rimarkoj kaj preĝoj