Lundo, 19 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 22-29.

[Post kiam Jesuo nutris la kvin mil virojn, liaj disĉiploj vidis lin marŝi sur la maro.] La sekvan tagon, la homamaso, kiu restis trans la maro, vidis, ke estis nur unu boato tie, kaj ke Jesuo ne iris kun sia disĉiploj en la boato, sed nur liaj disĉiploj foriris. Aliaj boatoj venis de Tiberias proksime al la loko, kie ili manĝis la panon, kiam la Sinjoro dankis. Kiam la homamaso vidis, ke nek Jesuo nek liaj disĉiploj estas tie, ili mem enŝipiĝis kaj venis al Kapernaum serĉante Jesuon. Kaj trovinte lin trans la maron, ili diris al li: "Rabeno, kiam vi venis ĉi tien?" Jesuo respondis al ili kaj diris: "Vere, vere, mi diras al vi, ke vi serĉas min ne ĉar vi vidis signojn, sed ĉar vi manĝis la panojn kaj satiĝis. Ne laboru por pereo, sed por la pereo. eterna vivo, kiun la Filo de homo donos al vi. Ĉar al li la Patro, Dio, donis sian sigelon. " Ili do diris al li: Kion ni povas fari por plenumi la farojn de Dio? Jesuo respondis kaj diris al ili: "Ĉi tio estas la verko de Dio, ke vi kredu al tiu, kiun li sendis."

Rimarkoj kaj preĝoj