Lundo, 19 julio 2021: Eliro-Libro 14: 5-18.

Kiam oni raportis al la reĝo de Egiptujo, ke la popolo fuĝis, Faraono kaj liaj servantoj ŝanĝis opinion pri ili. "Kion ni faris!" ili ekkriis. "Nu, ni liberigis Israelon de nia servo!" Kaj Faraono pretigis siajn ĉarojn kaj kunigis siajn soldatojn – sescent unuarangajn ĉarojn kaj ĉiujn aliajn ĉarojn de Egiptujo, kun militistoj sur ĉiuj. Tiel obstina la Eternulo faris Faraonon, ke li postkuris la Izraelidojn eĉ dum ili marŝis triumfe. La egiptoj do persekutis ilin; La tuta armeo de Faraono, liaj ĉevaloj, ĉaroj kaj ĉaroj, atingis ilin dum ili kuŝis tendare ĉe la maro, ĉe Pi-hahirot, antaŭ Baal-Zefon. Faraono jam alproksimiĝis, kiam la Izraelidoj levis la okulojn kaj vidis, ke la Egiptoj marŝas post ili. Kun timego ili ekkriis al la Eternulo. Kaj ili plendis al Moseo: "Ĉu ne estis tomboj en Egiptujo, ke vi devis elkonduki nin ĉi tien, por morti en la dezerto? Kial vi faris tion al ni? Kial vi elkondukis nin el Egiptujo? Ĉu ni ne diris al vi?" ĉi tio en Egiptujo, kiam ni diris: Lasu nin trankvile. Ni servu la Egiptojn?? Pli bone por ni esti sklavoj de la Egiptoj ol morti en la dezerto. " Sed Moseo respondis al la popolo: "Ne timu; staru firme, kaj vi vidos la venkon, kiun la Eternulo venkos por vi hodiaŭ. Ĉi tiujn Egiptojn, kiujn vi vidas hodiaŭ, vi ne plu vidos. La Eternulo mem batalos por vi; nur resti senmova. " Tiam la Eternulo diris al Moseo: Kial vi krias al mi? Diru al la Izraelidoj, ke ili iru antaŭen. Kaj vi levu vian bastonon kaj, kun la mano etendita super la maron, disfendu la maron en du, por ke la Izraelidoj trairu. tra ĝi sur seka tero. Sed Mi faros la Egiptojn tiel obstinaj, ke ili eniros post ili. Tiam Mi ricevos gloron per Faraono kaj lia tuta armeo, liaj ĉaroj kaj ĉaroj. La Egiptoj ekscios, ke Mi estas la Eternulo, kiam Gloron mi ricevas per Faraono kaj liaj ĉaroj kaj ĉaroj. "

Rimarkoj kaj preĝoj