Lundo, 19 oktobro 2020: Letero al la Efesanoj 2: 1-10.

Fratoj kaj fratinoj: Vi mortis en viaj pekoj kaj pekoj, en kiuj vi iam vivis post la epoko de ĉi tiu mondo, sekvante la reganton de la potenco de la aero, la spirito, kiu nun funkcias en la malobeemuloj. Ni ĉiuj iam vivis inter ili en la deziroj de nia karno, sekvante la dezirojn de la karno kaj la impulsoj, kaj ni estis laŭnature filoj de kolero, kiel la ceteraj. Sed Dio, kiu estas riĉa je kompato, pro la granda amo, kiun li havis por ni, eĉ kiam ni mortis en niaj pekoj, vivigis nin kun Kristo (per graco vi saviĝis), relevis nin kun li, kaj sidigis nin kun li en la ĉielo en Kristo Jesuo, por ke en la estontaj jarcentoj li montru la nemezureblan riĉecon de sia graco en sia boneco al ni en Kristo Jesuo. Ĉar per graco vi saviĝis per fido, kaj ĉi tio ne estas de vi; ĝi estas la donaco de Dio; ĝi ne estas el verkoj, do neniu povas fanfaroni. Ĉar ni estas lia manlaboro, kreita en Kristo Jesuo por la bonaj faroj, kiujn Dio preparis antaŭe, ke ni vivu en ili.

Rimarkoj kaj preĝoj