Lundo, 2 novembro 2020: Letero al la Romanoj 6: 3-9.

Fratoj kaj fratinoj: Ĉu vi ne scias, ke ni, kiuj estis baptitaj en Kristo Jesuo, estis baptitaj en lian morton? Ni ja estis entombigitaj kun li per bapto en morton, por ke, same kiel Kristo releviĝis el la mortintoj per la gloro de la Patro, ankaŭ ni vivu en noveco de vivo. Ĉar se ni kuniĝis kun li per morto kiel lia, ni ankaŭ kuniĝos kun li en la reviviĝo. Ni scias, ke nia malnova mem estis krucumita kun li, por ke nia peka korpo estu forigita, por ke ni ne plu estu sklavoj al peko. Ĉar mortinto estis absolvita de peko. Se do ni mortis kun Kristo, ni kredas, ke ni ankaŭ vivos kun li. Ni scias, ke Kristo, leviĝinta el la mortintoj, ne plu mortas; la morto ne plu havas potencon super li.

Rimarkoj kaj preĝoj