Lundo, 21 junio 2021: Genezo 12: 1-9.

La Eternulo diris al Abram: Eliru el la lando de viaj parencoj kaj el la domo de via patro al la lando, kiun Mi montros al vi. Mi faros vin granda popolo, kaj Mi benos vin; Mi faros vian nomon granda. , por ke vi estu beno. Mi benos viajn benantojn kaj malbenos viajn malbenantojn. Ĉiuj komunumoj de la tero trovos benon en vi. " Abram iris, kiel ordonis al li la Eternulo, kaj Lot iris kun li. Abram havis sepdek kvin jarojn, kiam li forlasis Haranon. Abram prenis sian edzinon Saraj, la filon de sia frato Lot, ĉiujn havaĵojn, kiujn ili amasigis, kaj la homojn, kiujn ili akiris en anaran, kaj ili ekiris al la lando Kanaana. Kiam ili venis en la landon Kanaanan, Abram trapasis la landon ĝis la sankta loko en Ŝeemem, ĉe la terebinto de More. (La Kanaanidoj tiam estis en la lando.) La Eternulo aperis al Abram, kaj diris: Al via idaro Mi donos ĉi tiun landon. Kaj Abram konstruis tie altaron al la Eternulo, kiu aperis al li. De tie li transiris al la monta regiono oriente de Bet-El, starigante sian tendon kun Bet-El okcidente kaj Ai oriente. Li konstruis tie altaron al la Eternulo kaj vokis la Eternulon laŭ lia nomo. Kaj Abram iris laŭ etapoj al la sudo.

Rimarkoj kaj preĝoj