Lundo, 21 junio 2021: Psalmoj 33 (32): 12-13.18-19.20.22.

Benis la popolon, kies Dio estas la Eternulo, la popolon, kiun Li elektis kiel Sian heredon. El la ĉielo la Eternulo rigardas malsupren; Li vidas la tutan homaron. Vidu, la okuloj de la Eternulo estas turnitaj al tiuj, kiuj Lin timas, al tiuj, kiuj esperas Lian bonecon; Sed vidu, la okuloj de la Eternulo estas al tiuj, kiuj Lin timas, Al tiuj, kiuj esperas Lian bonecon, Por savi ilin de la morto kaj gardu ilin malgraŭ malsato. Nia animo atendas la Eternulon, kiu estas nia helpo kaj nia ŝildo, Via favorkoreco, ho Eternulo, estu sur ni, kiuj esperis al vi.

Rimarkoj kaj preĝoj