Lundo, 24 majo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 10: 17-27.

Dum Jesuo ekvojaĝis, viro alkuris, genuis antaŭ li kaj demandis lin, "Bona instruisto, kion mi devas fari por heredi eternan vivon?" Jesuo respondis al li: "Kial vi nomas min bona? Neniu estas bona krom Dio sola. Vi konas la ordonojn: 'Ne mortigu; ne adultu; ne ŝtelu; ne atestu malveran ateston; ne fraŭdu; honoru vian patron kaj vian patrinon. "Li respondis kaj diris al li: Majstro, ĉiujn ĉi tiujn mi observis de mia juneco." Jesuo, rigardante lin, amis lin kaj diris al li: "Unu afero mankas al vi. Iru, vendu kion vi havas, kaj donu al (malriĉuloj) kaj vi havos trezoron en la ĉielo; tiam venu, sekvu min." Ĉe tiu deklaro lia vizaĝo falis, kaj li foriris malĝoja, ĉar li havis multajn posedaĵojn. Jesuo ĉirkaŭrigardis kaj diris al siaj disĉiploj: "Kiel malfacile estas por tiuj, kiuj havas riĉaĵojn, eniri la regnon de Dio!" La disĉiploj miris pri liaj vortoj. Do Jesuo denove diris al ili responde: "Infanoj, kiel malfacile estas eniri la regnon de Dio! Estas pli facile por kamelo trairi tra la okulo de kudrilo, ol por riĉulo eniri la regno de Dio. " Ili estis tre mirigitaj kaj diris inter si: "Do kiu povas esti savita?" Jesuo rigardis ilin kaj diris: "Por homoj estas maleble, sed ne por Dio. Ĉio estas ebla por Dio."

Rimarkoj kaj preĝoj