Lundo, 26 julio 2021: Eliro-Libro 32: 15-24.30-34.

Moseo tiam turniĝis kaj malsupreniris la monton kun la du tabeloj de la ordonoj en siaj manoj, tabuloj skribitaj ambaŭflanke, antaŭ kaj malantaŭe; tabuletoj kreitaj de Dio, havantaj surskribojn gravuritajn de Dio mem. Nun, kiam Josuo aŭdis la bruon de la homoj kriegantaj, li diris al Moseo: "Tio sonas kiel batalo en la tendaro." Sed Moseo respondis: "Ĝi ne sonas kiel krioj de venko, nek ĝi sonas kiel krioj de malvenko; la sonoj, kiujn mi aŭdas, estas krioj de ĝojo." Dum li alproksimiĝis al la tendaro, li vidis la bovidon kaj la dancadon. Kun tio ekflamis la kolero de Moseo, tiel ke li ĵetis la tabelojn malsupren kaj rompis ilin sur la bazo de la monto. Preninte la bovidon, kiun ili faris, li kunfandis ĝin en la fajron kaj poste muelis ĝin al pulvoro, kiun li disĵetis sur la akvon kaj trinkigis la Izraelidojn. Moseo demandis Aaronon: "Kion faris al vi ĉi tiu popolo, ke vi konduku ilin en tiel gravan pekon?" Aaron respondis: "Mia sinjoro ne koleru. Vi scias sufiĉe, kiom inklina la popolo al malbono. Ili diris al mi: Faru al ni dion, ke ni estu nia estro; koncerne la homon Moseo, kiu elkondukis nin el la lando. de Egiptujo, ni ne scias, kio okazis al li. ' Do mi diris al ili: "Ĉiu, kiu havas orajn juvelojn, demetu ĝin." Ili donis ĝin al mi, kaj mi ĵetis ĝin en la fajron, kaj ĉi tiu bovido eliris. " La morgaŭan tagon Moseo diris al la popolo: Vi faris gravan pekon. Mi iros do al la Eternulo; eble mi povos pekliberigi vian pekon. Kaj Moseo revenis al la Eternulo, kaj diris: "Ha, ĉi tiu popolo pekis grave, farante al si oran dion! Se vi nur pardonus ilian pekon! Se vi ne volos, tiam eltiru min el la libro. ke vi skribis. " La Eternulo respondis: "Nur tiun, kiu pekis kontraŭ mi, mi ekstermos el mia libro. Nun iru kaj konduku la homojn, kien mi diris al vi. Mia anĝelo iros antaŭ vi. Kiam venos la tempo por mi puni, mi punos ilin pro ilia peko. "

Rimarkoj kaj preĝoj