Lundo, 27 septembro 2021: Libro de Zeecarja 8: 1-8.

Ĉi tiu vorto de la Eternulo Cebaot aperis: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Mi forte ĵaluzas pri Cion, Mi ĵaluzas pri ŝi. Tiele diras la Eternulo: Mi revenos al Cion kaj mi loĝos en Jerusalem; Jerusalem estos nomata la fidela urbo, kaj la monto de la Eternulo Cebaot, la sankta monto. Tiele diras la Eternulo Cebaot: Maljunuloj kaj maljunulinoj, ĉiu kun bastono en la mano pro maljuneco, denove sidos sur la stratoj de Jerusalem. La urbo pleniĝos de knaboj kaj knabinoj ludantaj sur ŝiaj stratoj. Tiele diras la Eternulo Cebaot: Eĉ se ĉi tio ŝajnos neebla antaŭ la restaĵoj de ĉi tiu popolo, ĉu en tiuj tagoj ankaŭ tio estos neebla antaŭ Miaj okuloj, diras la Eternulo Cebaot? Tiele diras la Eternulo Cebaot: Jen Mi savos Mian popolon el la lando de la leviĝanta suno kaj de la lando de la subiro. Mi revenigos ilin por loĝi en Jerusalem. Ili estos Mia popolo, kaj Mi estos ilia Dio, kun fideleco kaj justeco.

Rimarkoj kaj preĝoj