Lundo, 28 decembro 2020: Unua Letero de Johano 1: 5-10.2: 1-2.

Amataj: Jen la mesaĝo, kiun ni aŭdis de li kaj proklamas al vi: Dio estas lumo, kaj en li tute ne estas mallumo. Se ni diras: "Ni havas kunulecon kun li", dum ni daŭre marŝas en mallumo, ni mensogas kaj ne agas en vero. Sed se ni iros en la lumo kiel li estas en la lumo, tiam ni havas kunulecon unu kun la alia, kaj la sango de lia Filo Jesuo purigas nin de ĉia peko. Se ni diras: "Ni estas sen peko", ni trompas nin mem, kaj la vero ne estas en ni. Se ni agnoskas niajn pekojn, li estas fidela kaj justa kaj pardonos niajn pekojn kaj purigos nin de ĉiu malbonago. Se ni diras: "Ni ne pekis", ni igas lin mensoganto, kaj lia vorto ne estas en ni. Miaj infanoj, mi skribas ĉi tion al vi, por ke vi ne peku. Sed se iu pekas, ni havas Advokaton kun la Patro, Jesuon Kriston, la justulon. Li estas monpuno pro niaj pekoj, kaj ne nur pro niaj pekoj, sed por tiuj de la tuta mondo.

Rimarkoj kaj preĝoj