Lundo, 28 septembro 2020: Libro de Ijob 1: 6-22.

Unu tagon, kiam la anĝeloj de Dio venis, por prezenti sin antaŭ la Eternulo, kaj la Eternulo diris al Satano: "De kie vi venas?" Tiam Satano respondis al la Eternulo kaj diris: "De la vagado sur la tero kaj la patrolado de ĝi." Kaj la Eternulo diris al Satano: "Ĉu vi rimarkis mian servanton Ijob, kaj ke ekzistas neniu sur la tero kiel li senkulpa kaj justa, timanta Dion kaj evitantan malbonon?" Sed Satano respondis al la Eternulo, kaj diris: Ĉu Ijob timas Dion? Ĉu vi ne ĉirkaŭis lin kaj lian familion kaj ĉion, kion li havas, por protekti vin? Vi benis la faron de liaj manoj, kaj liaj brutoj estas disvastiĝu tra la lando. Sed nun etendu vian manon kaj tuŝu ĉion, kion li havas, kaj li blasfemos vin antaŭ via vizaĝo. " Kaj la Eternulo diris al Satano: Jen ĉio, kion li havas, estas en via mano; nur ne metu manon sur lian personon. Kaj Satano eliris de antaŭ la Eternulo. Kaj tiel unu tagon, dum liaj filoj kaj liaj filinoj manĝis kaj trinkis vinon en la domo de sia plej aĝa frato, sendito venis al Ijob kaj diris: "La bovoj plugis, kaj la azenoj paŝtiĝis apud ili, kaj la Sabeanoj forportis ilin en atakon. Ili mortigis la paŝtistojn, kaj mi sola eskapis diri al vi. " Dum li ankoraŭ parolis, alia venis kaj diris: "Fulmo falis el la ĉielo kaj frapis la ŝafojn kaj iliajn paŝtistojn kaj forbruligis ilin; kaj mi sola eskapis sciigi al vi." Dum li ankoraŭ parolis, alia venis, kaj diris: "La ldaldeoj formis tri kolumnojn, kaptis la kamelojn, forportis ilin kaj mortigis tiujn, kiuj zorgas pri ili, kaj mi sola eskapis diri al vi." Dum li ankoraŭ parolis, alia venis kaj diris: "Viaj filoj kaj filinoj manĝis kaj trinkis vinon en la domo de sia plej aĝa frato, kiam subite granda vento trafis la dezerton kaj frapis la kvar angulojn de la domo. Ĝi falis sur la junuloj kaj ili mortis; kaj mi sola eskapis diri al vi. " Tiam Ijobo ekŝiris sian mantelon kaj fortranĉis siajn harojn. Li ĵetis sin teren sur la teron, kaj diris: "Nuda mi eliris el la ventro de mia patrino, kaj nuda mi reiros. La Eternulo donis kaj la Eternulo forprenis; benata estu la nomo de la Eternulo!" En ĉio ĉi Ijobo ne pekis, nek diris ion malrespektan al Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj