Lundo, 30 aŭgusto 2021: Psalmoj 96 (95): 1.3.4-5.11-12.13.

Kantu al la Eternulo novan kanton; Kantu al la Eternulo, ĉiuj landoj. Rakontu Lian gloron inter la nacioj; inter ĉiuj popoloj, Liaj mirindaj faroj. Ĉar granda estas la Eternulo kaj tre glorinda; Li estas timinda, preter ĉiuj dioj. Ĉar ĉiuj dioj de la nacioj estas nenio, sed la Eternulo kreis la ĉielon. Ĝoju la ĉielo kaj ĝoju la tero; sonu la maro kaj kio plenigas ĝin; Ĝoju la ĉielo kaj ĝoju la tero; Resonu la maro kaj kio plenigas ĝin; la ebenaĵoj ĝoju kaj ĉio, kio estas en ili. Tiam ĉiuj arboj de la arbaro ĝojos antaŭ la Eternulo. La Eternulo venas, Li venas, por regi la teron. Li regos la mondon kun justeco kaj la popolojn kun sia konstanteco.

Rimarkoj kaj preĝoj