Lundo, 31 majo 2021: Libro de Cephaniah 3: 14-18a.

Kriu pro ĝojo, ho filino Cion! Kantu ĝoje, ho Izrael! Ĝoju kaj ĝoju per via tuta koro, ho filino Jerusalem! La Eternulo forigis jugxon kontraux vi, Li forpelis viajn malamikojn; La Regxo de Izrael, la Eternulo, estas meze de vi; vi ne plu timas malfelicxon. En tiu tago oni diros al Jerusalemo: Ne timu, ho Cion, ne senkuraĝiĝu! La Eternulo, via Dio, estas inter vi, forta savanto; Li ĝojos pri vi kun ĝojo, kaj renovigos vin en sia amo, Li kantos ĝoje pro vi, kiel oni kantas ĉe festoj. Mi forigos katastrofon el inter vi, por ke neniu rakontu vian malhonoron.

Rimarkoj kaj preĝoj