Lundo, 31 majo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 1: 39-56.

Maria ekiris en tiuj tagoj kaj rapide veturis al la montaro al urbo Juda, kie ŝi eniris la domon de Zehxarja kaj salutis Elizabeton. Kiam Elizabeto aŭdis la saluton de Maria, la bebo saltis en ŝian uteron, kaj Elizabeto, plena de la Sankta Spirito, kriis per laŭta voĉo kaj diris: "Plej feliĉa vi estas inter virinoj, kaj benita estas la frukto de via utero. Kaj kiel ĉu tio okazas al mi, ke la patrino de mia Sinjoro venos al mi? Ĉar en la momento, kiam la sono de via saluto atingis miajn orelojn, la infano en mia utero saltis pro ĝojo. Feliĉaj estas vi, kiuj kredis tion, kio estis parolita al vi. per la Sinjoro plenumiĝus. " Kaj Maria diris: "Mia animo proklamas la grandecon de la Sinjoro; mia spirito ĝojas pri Dio, mia savanto. Ĉar li rigardis favoron al sia humila servanto; de ĉi tiu tago ĉiuj generacioj nomos min feliĉa. La Ĉiopova faris grandajn aferojn por mi, kaj sankta estas lia nomo. Li kompatas tiujn, kiuj lin timas en ĉiuj generacioj. Li montris forton per sia brako, dispelis la arogantulon de menso kaj koro. Li faligis la regantojn de iliaj tronoj, sed levis la humilulojn. Li plenigis la malsatulojn per bonaĵoj, kaj la riĉulojn li forsendis malplenaj.Li venis por helpi sian servanton Izrael, rememorante sian promeson de kompato, la promeson, kiun li faris al niaj patroj, al Abraham kaj al liaj idoj. por ĉiam. " Maria restis kun ŝi ĉirkaŭ tri monatojn kaj poste revenis al sia hejmo.

Rimarkoj kaj preĝoj