Lundo, 4 oktobro 2021: Libro de Jona 1: 1-16.2: 1.11.

Jen estas la vorto de la Eternulo, kiu aperis al Jona, filo de Amitai: "Iru al la granda urbo Ninivo, kaj prediku kontraŭ ĝi; ilia malboneco aperis antaŭ mi." Sed Jona pretis forkuri al Tarŝiŝ for de la Eternulo. Li malsupreniris al Jafo, trovis ŝipon irantan al Tarŝiŝ, pagis la bileton, kaj surŝipiĝis por veturi kun ili al Tarŝiŝ, for de la Eternulo. Tamen la Eternulo ĵetis perfortan venton sur la maron, kaj en la furioza ventego, la ŝipo estis preskaŭ disiĝonta. Tiam la maristoj ektimis kaj ĉiu kriis al sia dio. Por malpezigi la ŝipon por si mem, ili ĵetis ĝian kargon en la maron. Dume, Jona malsupreniris en la holdon de la ŝipo kaj kuŝis tie profunde dormanta. La kapitano venis al li kaj diris: "Kion vi dormas? Leviĝu, voku vian Dion! Eble Dio atentos nin, por ke ni ne pereu." Tiam ili diris unu al la alia: "Venu, ni lotu por ekscii, por kies konto ni renkontis ĉi tiun malfeliĉon." Do ili lotis, kaj tiel distingis Jona. "Diru al ni," ili diris, "kio estas via afero? De kie vi venas? Kio estas via lando, kaj al kiuj homoj vi apartenas?" Jona respondis al ili: "Mi estas Hebreo". "Mi adoras la Eternulon, la Dion de la ĉielo, kiu kreis la maron kaj la sekteron." Nun la viroj ektimis kaj diris al li: "Kiel vi povus fari tian aferon!" – Ili sciis, ke li fuĝas de la Eternulo, ĉar li diris al ili .– "Kion ni faru kun vi?" "ili demandis," ke la maro trankviliĝu por ni? " Ĉar la maro pli kaj pli tumultis. Jona diris al ili: "Prenu min kaj ĵetu min en la maron, por ke ĝi trankviliĝu por vi; ĉar mi scias, ke pro mi venis ĉi tiu perforta ŝtormo." Tamen la viroj forte remis por reakiri la teron, sed ili ne povis, ĉar la maro ĉiam pli turbulis. Tiam ili ekkriis al la Eternulo: "Ni petegas vin, ho Eternulo, ni ne pereu pro tio, ke vi mortigis ĉi tiun viron; ne akuzu nin, ke ni verŝu senkulpan sangon, ĉar vi, ho Eternulo, faris tion, kion vi opiniis oportuna." Tiam ili prenis Jona kaj ĵetis lin en la maron, kaj la furiozado de la maro mildiĝis. Frapitaj de granda timo antaŭ la Eternulo, la viroj oferis oferojn kaj faris sanktajn promesojn al li. Sed la Eternulo sendis grandan fiŝon, kiu englutis Jona; kaj li restis en la ventro de la fiŝo tri tagojn kaj tri noktojn. Tiam la Eternulo ordonis al la fiŝoj ĵeti Jonan sur la bordon.

Rimarkoj kaj preĝoj