Lundo, 5 oktobro 2020: Psalmoj 111 (110): 1-2.7-8.9.10c.

Mi gloros la Eternulon per mia tuta koro en la anaro kaj kunveno de justuloj. Grandaj estas la faroj de la Eternulo, belaj en ĉiuj iliaj ĝojoj. La faroj de liaj manoj estas fidelaj kaj justaj; certaj estas ĉiuj liaj ordonoj, Fidindaj por ĉiam kaj eterne, prilaboritaj en vero kaj justeco. Li sendis savon al sia popolo; Li firmigis sian interligon por ĉiam; sankta kaj timinda estas lia nomo. La timo antaŭ la Eternulo estas la komenco de saĝo; prudentaj estas ĉiuj, kiuj vivas per ĝi. Lia laŭdo restas eterne.

Rimarkoj kaj preĝoj