Lundo, 5 oktobro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 10: 25-37.

Estis erudiciulo de la leĝo, kiu ekstaris por provi Jesuon kaj diris: "Majstro, kion mi devas fari por heredi eternan vivon?" Jesuo diris al li: "Kio estas skribita en la leĝo? Kiel vi legas ĝin?" Li respondis: "Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro, per via tuta estaĵo, per via tuta forto, kaj per via tuta menso, kaj vian proksimulon kiel vin mem." Li respondis al li: "Vi respondis ĝuste; faru ĉi tion kaj vi vivos." Sed ĉar li volis pravigi sin, li diris al Jesuo: "Kaj kiu estas mia proksimulo?" Jesuo respondis: "Viro viktimiĝis de rabistoj, kiam li malsupreniris de Jerusalemo al Jeriicho. Ili senvestigis kaj batis lin kaj foriris lasante lin duonmorta. Pastro iris laŭ tiu vojo, sed kiam li vidis lin, li preterpasis de la kontraŭa flanko. Same Levido venis al la loko, kaj kiam li vidis lin, li preterpasis de la kontraŭa flanko. Sed samaritana vojaĝanto, kiu venis sur lin, kompatis la vidon. Li aliris la viktimon, verŝis oleon kaj vinon super liajn vundojn kaj bandaĝis ilin. Poste li levis lin sur sian propran beston, prenis lin al gastejo kaj zorgis pri li. La sekvan tagon li elprenis du arĝentajn monerojn kaj donis ilin al la gastejestro kun la instrukcio, "Prizorgu lin. Se vi elspezos pli ol tio, kion mi donis al vi, mi repagos al vi dum mia reveno." Kiu el ĉi tiuj tri, laŭ vi, estis najbaro de la viktimo de la rabistoj? " Li respondis: "Tiu, kiu kompatis lin." Jesuo diris al li: "Iru kaj faru same."

Rimarkoj kaj preĝoj