Lundo, 6 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 6: 6-11.

En certa sabato Jesuo eniris en la sinagogon kaj instruis, kaj tie estis viro, kies dekstra mano estis velkinta. La skribistoj kaj la Fariseoj atente observis lin, ĉu li resaniĝos en la sabato, por ke ili malkovru kialon akuzi lin. Sed li rimarkis iliajn intencojn kaj diris al la viro kun la velkinta mano: "Supreniru kaj staru antaŭ ni." Kaj li ekstaris kaj staris tie. Tiam Jesuo diris al ili: "Mi petas vin, ĉu estas laŭleĝe fari bonon en sabato prefere ol fari malbonon, savi vivon anstataŭ detrui ĝin?" Ĉirkaŭrigardante ĉiujn, li tiam diris al li: "Etendu vian manon." Li faris tion kaj lia mano resaniĝis. Sed ili koleris kaj diskutis kune pri tio, kion ili povus fari al Jesuo.

Rimarkoj kaj preĝoj