Lundo, 7 decembro 2020: Libro de Jesaja 35: 1-10.

La dezerto kaj la sekigita tero ĝojos; la stepo ĝojos kaj floros. Ili floros per abundaj floroj, kaj ĝojos per ĝoja kanto. La gloro de Libano estos donita al ili, la majesto de Karmel kaj de Ŝaron; Ili vidos la gloron de la Eternulo, la majestecon de nia Dio. Fortigu la malfortajn manojn, firmigu la malfortajn genuojn, diru al tiuj, kies koroj timas: Estu fortaj, ne timu! Jen via Dio, li venas kun pravigo; Kun dia rekompenco li venas por savi vin. Tiam malfermiĝos la okuloj de la blinduloj, malpleniĝos la oreloj de la surduloj; Tiam la lamo saltos kiel cervo, tiam la lango de la mutulo kantos. Riveretoj eksplodos en la dezerto, kaj riveroj en la stepo. La brulantaj sabloj fariĝos lagetoj, kaj la soifa tero, fontoj de akvo; La loĝejo, kie ŝakaloj insidas, estos marĉo por la kano kaj papiruso. La brulantaj sabloj fariĝos lagetoj, kaj la soifa tero, fontoj de akvo. Aŭtovojo estos tie, nomata la sankta vojo; Neniu malpura povas transiri ĝin, nek malsaĝuloj erarvagas sur ĝin. Neniu leono estos tie, nek rabobestoj supreniros por renkonti ĝin. Ĝi estas por tiuj kun vojaĝo por fari, kaj sur ĝi marŝos la elaĉetitoj. Tiuj, kiujn la Eternulo elaĉetis, revenos kaj eniros en Cionon kantante, kronitaj de eterna ĝojo; Ili renkontiĝos kun ĝojo kaj ĝojo, malĝojo kaj funebro fuĝos.

Rimarkoj kaj preĝoj