Lundo, 7 decembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 5: 17-26.

Unu tagon, dum Jesuo instruis, sidis tie Fariseoj kaj instruistoj de la leĝo, venintaj el ĉiu vilaĝo de Galileo kaj Judujo kaj Jerusalem, kaj la potenco de la Sinjoro estis kun li por resaniĝo. Kaj iuj viroj venigis sur brankardon viron paralizitan; ili klopodis venigi lin kaj starigi lin en lia ĉeesto. Sed ne trovinte manieron venigi lin pro la homamaso, ili supreniris sur la tegmenton kaj mallevis lin sur la brankardon tra la kaheloj en la mezon antaŭ Jesuo. Vidinte ilian fidon, li diris: "Viaj pekoj estas pardonitaj pri vi." Tiam la skribistoj kaj Fariseoj komencis demandi sin: "Kiu estas ĉi tiu, kiu parolas blasfemojn? Kiu krom Dio sola povas pardoni pekojn?" Jesuo sciis iliajn pensojn kaj diris al ili responde: "Kion vi pensas en viaj koroj? Kio estas pli facila, diri: Viaj pekoj estas pardonitaj" aŭ diri: "Leviĝu kaj iru"? Sed por ke vi sciu tion la Filo de homo havas aŭtoritaton sur la tero pardoni pekojn '' – li diris al la paralizulo: "Mi diras al vi: Leviĝu, prenu vian brankardon kaj iru hejmen." Li ekstaris tuj antaŭ ili, elektis supren sur kion li kuŝis, kaj iris hejmen, glorante Dion. Tiam miro kaptis ĉiujn kaj ili gloris Dion, kaj, frapitaj de timo, ili diris: "Ni vidis nekredeblajn aferojn hodiaŭ."

Rimarkoj kaj preĝoj