Lundon, 1 junion 2020: dua Letero de Petro 1: 2-7.

la graco kaj la paco estu en abundo per scio de Dio kaj de Jesuo, nia Sinjoro. Lia dia potenco donis al ni ĉion, kio faras por la vivo kaj sindonemo, per la scio de tiu, kiu vokis nin per sia propra gloro kaj potenco. Per ĉi tiuj, li donis al ni la altvalorajn kaj tre grandajn promesojn, por ke per ili vi povu partopreni en la divenatureco, post eskapado de la korupteco en la mondo pro malbona deziro. Tial, penu por kompletigi vian fidon per virto, virto per scio, scio per memregado, memregado kun persistemo, persistemo kun sindono, sindono kun reciproka amemo, reciproka amemo kun amo.

Rimarkoj kaj preĝoj