Lundon, 10 februaron 2020: 1-a libro de Reĝoj 8: 1-7.9-13.

La plejagxuloj de Izrael kaj ĉiuj estroj de la triboj, la princoj en la praulaj domoj de la Izraelidoj, venis al la reĝo Salomono en Jerusalem, por alporti la keston de la interligo de la Eternulo el la urbo de David, kiu estas Cion. Ĉiuj Izraelidoj kunvenis antaŭ la reĝo Salomono dum la festo en la monato Etanim (la sepa monato). Kiam ĉiuj plejaĝuloj de Izrael estis alvenintaj, la pastroj ekportis la keston; ili portis la keston de la Eternulo kaj la kunvenon kun ĉiuj sanktaj vazoj, kiuj estis en la tabernaklo. (La pastroj kaj Levidoj portis ilin.) La reĝo Salomono kaj la tuta komunumo de Izrael ĉeestanta por la okazo oferis antaŭ la kesto ŝafojn kaj bovojn tro multajn por kalkuli aŭ kalkuli. La pastroj alportis la keston de la interligo de la Eternulo sur ĝian lokon sub la flugilojn de la keruboj en la sanktejo, sanktejo de la sanktejoj de la templo. La keruboj etendis siajn flugilojn super la lokon de la kesto, ŝirmante la keston kaj ĝiajn stangojn de supre. En la arkeo estis nenio krom la du ŝtonaj tabeloj, kiujn Moseo metis tie ĉe oreoreb, kiam la Eternulo faris interligon kun la Izraelidoj post ilia foriro de la lando Egipta. Kiam la pastroj forlasis la sanktejon, la nubo plenigis la templon de la Eternulo, tiel ke la pastroj ne plu povis servi pro la nubo, ĉar la gloro de la Eternulo plenigis la templon de la Eternulo. Kaj Salomono diris: "La Eternulo intencas loĝi en malluma nubo; mi vere konstruis al vi princan domon, loĝejon, kie vi loĝos eterne."

Rimarkoj kaj preĝoj