Lundon, 10 februaron 2020: Psalmoj 132 (131): 6-7.8-10.

"Jen ni aŭdis pri ĝi en Efrato; ni trovis ĝin sur la kampoj de Jaar. Ni eniru la loĝejon de Dio; ni adoru ĉe la benketo de Dio." "Leviĝu, Sinjoro, venu al via ripozejo, vi kaj via majesta kesto. Viaj pastroj estos vestitaj per justeco; viaj fideluloj krios de ĝojo." Pro Via servanto David, ne forpuŝu vian sanktoleiton.

Rimarkoj kaj preĝoj