Lundon, 11an de majo 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 14: 21-26.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Kiu havas miajn ordonojn kaj observas ilin, tiu estas kiu amas min." Kiu amas min, tiu estos amata de mia Patro, kaj mi amos lin kaj malkaŝos min al li. " Judas, ne la Iskariota, diris al li: "Majstro, (kaj) kio okazis, ke vi malkaŝos vin al ni kaj ne al la mondo?" Jesuo respondis kaj diris al li: Kiu amas min, tiu observos mian vorton, kaj mia Patro lin amos, kaj ni venos al li kaj loĝigos kun li. Kiu ne amas min, tiu ne observas miajn vortojn; tamen la vorto vi aŭdas, ne estas mia, sed tiu de la Patro, kiu sendis min. Mi tion diris al vi, dum mi estas kun vi. ĉio tio (mi) diris al vi. "

Rimarkoj kaj preĝoj