Lundon, 13 aprilon 2020: Agoj de la Apostoloj 2: 14.22-33.

Tiam Petro stariĝis kun la Dek unu, levis la voĉon kaj proklamis: "Vi, kiuj estas judoj, ja ĉiuj vi loĝas en Jerusalem. Tion vi konu, kaj aŭskultu miajn vortojn. Vi, kiuj estas Izraelidoj, aŭskultu ĉi tiujn vortojn. Jesuo, la Nazoreano, estis homo, rekomendita al vi de Dio per potencaj faroj, mirindaĵoj kaj signoj, kiujn Dio faris per li meze de vi, kiel vi mem scias. Ĉi tiu homo, transdonita laŭ la plano kaj antaŭscio de Dio, vi mortigis, uzante leĝulojn por krucumi lin. Sed Dio lin levis, liberigante lin de la mortoj de la morto, ĉar neeblis ke li estus tenata de ĝi. Ĉar David diras pri li: "Mi vidis la Sinjoron iam antaŭ mi," kun li dekstren mi ne ĝenos, tial mia koro ĝojis kaj mia lango ekĝemis; ankaŭ mia karno loĝos kun espero, ĉar vi ne forlasos mian animon en la mondon, nek vi suferos vian. sankta homo por vidi koruptecon. Vi konis al mi la vojojn de la vivo; vi plenigos min per ĝojo en via p rezidejo. ' Fratoj, mi povas konfide diri al vi pri la patriarko David, ke li mortis kaj estis entombigita, kaj lia tombo estas inter ni ĝis hodiaŭ, sed ĉar li estis profeto kaj sciis, ke Dio ĵuris al li, ke li starigis unu el liaj posteuloj sur lian tronon, kaj li antaŭvidis kaj parolis pri la releviĝo de la mesio, ke li ne estis forlasita al la mondo, nek lia karno vidis korupton. Dio levis ĉi tiun Jesuon, pri tio ni ĉiuj estas atestantoj. dekstra mano de Dio, li ricevis de la Patro la promeson de la sankta Spirito kaj elverŝis ĝin, kiel vi (ambaŭ) vidas kaj aŭdas.

Rimarkoj kaj preĝoj