Lundon, 13 aprilon 2020: Psalmoj 16 (15): 1-2a.5.7-8.9-10.11.

Gardu min, ho Dio, ĉar en vi mi rifuĝas; Mi diras al la Eternulo: Mia Sinjoro estas vi. Ho Eternulo, mia donita parto kaj mia kaliko, vi estas tiu, kiu tenas mian loton. Mi benas la Eternulon, kiu konsilas min; eĉ en la nokto mia koro admonas min. Mi starigis la Eternulon iam antaŭ mi; kun li dekstre de mi mi ne ĝenos. Tial mia koro ĝojas kaj mia animo ĝojas, ankaŭ mia korpo restas memfide ĉar vi ne forlasos mian animon en la subteran mondon, nek vi suferos vian fidelan suferon. Vi montros al mi la vojon al la vivo, plenan ĝojon en via ĉeesto, la delogojn ĉe via dekstra mano por ĉiam.

Rimarkoj kaj preĝoj