Lundon, 13 aprilon 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 28: 8-15.

Maria Magdalena kaj la alia Maria foriris rapide de la tombo, timemaj tamen ĝojitaj, kaj kuris por anonci la novaĵojn al siaj disĉiploj. Kaj jen Jesuo renkontis ilin survoje kaj salutis ilin. Ili alproksimiĝis, ĉirkaŭprenis liajn piedojn kaj omaĝis lin. Jesuo diris al ili: "Ne timu. Iru, diru al miaj fratoj, ke ili iru en Galileon, kaj ili tie vidos min." Dum ili iris, iuj gardistoj iris en la urbon, kaj diris al la ĉefpastroj ĉion okazintan. Ili kunvenis kun la presbiteroj kaj konsilis; poste ili donis grandan sumon da mono al la soldatoj, dirante al ili: "Vi devas diri, ke liaj disĉiploj venis nokte kaj ŝtelis lin dum ni dormis." Kaj se ĉi tio atingos la orelojn de la reganto, ni kontentigos (lin) kaj forigos vin de problemo. La soldatoj prenis la monon kaj agis laŭ ili instrukciitaj. Kaj ĉi tiu rakonto cirkulis inter la judoj ĝis nun (tago).

Rimarkoj kaj preĝoj