Lundon, 13an de januaro 2020: 1-a libro de Samuelo 1: 1-8.

Kaj iu viro el Ramatam, Elkana laŭ la nomo, Zofano el la montoj de Efraim. Li estis filo de Jeroham, filo de Elihu, filo de Tohu, filo de Zuph, Efraimido. Li havis du edzinojn, unu nomata Hannah, la alia Peninnah; Peninnah havis infanojn, sed Hannah estis seninfana. Ĉi tiu viro regule iris pilgrimante el sia urbo, por adori la Eternulon Cebaot kaj oferi lin ĉe Ŝilo, kie la du filoj de Eli, Hofni kaj Pineŝa, servantaj kiel pastroj de la Eternulo. Kiam alvenis la tago, ke Elkana oferis oferon, li kutimis doni parton al sia edzino Peninnah kaj al ĉiuj ŝiaj filoj kaj filinoj, sed duoblan parton al Hanna, ĉar li amis ŝin, kvankam la Eternulo faris ŝin senfrukta. Ŝia rivalo, konsternita, igis ĝin konstanta riproĉo al ŝi, ke la Eternulo lasis ŝin senfrukta. Ĉi tio daŭris jaron post jaro; ĉiufoje, kiam ili faris sian pilgrimadon al la sanktejo de la Eternulo, Peninnah alproksimiĝus al ŝi, kaj Hanna plorus kaj rifuzus manĝi. Ŝia edzo Elkanah kutimis demandi al ŝi: "Hannah, kial vi ploras, kaj kial vi rifuzas manĝi? Kial vi afliktas? Ĉu mi ne estas pli al vi ol dek filoj?"

Rimarkoj kaj preĝoj