Lundon, 13an de januaro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 1: 14-20.

Post kiam Johano estis arestita, Jesuo venis al Galileo proklamante la Evangelion de Dio: "Jen la tempo de plenumo. La regno de Dio alproksimiĝas. Pentu, kaj kredu al la evangelio." Pasinte apud la Galilea Maro, li vidis Simonon kaj lian fraton Andreon ĵetantajn siajn retojn en la maron; ili estis fiŝkaptistoj. Jesuo diris al ili: Venu post mi, kaj mi faros vin fiŝkaptistoj de homoj. Poste ili forlasis siajn retojn kaj sekvis lin. Li iradis iom pli malproksimen kaj ekvidis Jakobon, filon de Zebedeo, kaj lian fraton Johanon. Ankaŭ ili estis en ŝipo, kiu riparas siajn retojn. Poste li vokis ilin. Do ili lasis sian patron Zebedee en la boato kune kun la dungitoj kaj sekvis lin.

Rimarkoj kaj preĝoj